Deep underground in Dan Yr Ogof Cave our annual ‘Halloween experience’ takes place. Long before you get to the unique setting for our Halloween festivities the cries, moans of the ghosts, and ghouls can be heard echoing through the cave! Looking up you will see witches flying out of the smaller cave passageways as they make their way to Cauldron Chamber, which is the starting point for this unearthly event.

Everywhere in this section of the cave the human skulls, spiders, rats, and screeching sounds indicate that you are in another world, the underworld, where everyone’s most terrifying fantasies have suddenly become a reality!

Yn ddofn tanddaearol yn ogof ‘Dan-yr-Ogof’ rydym yn cynnal ein profiad blynyddol o ‘Calan Gaeaf’. Ymhell cyn byddwch yn cyrraedd y gosodiad unigryw am ein dathliadau ‘Calan Gaeaf’, fe glywch wylo, ochneidio’r ysbrydion a’r ellyll yn atseinio trwy’r ogof! Edrychwch i fynnu ac fe welwch wrachod yn hedfan allan o fynedfeydd bach yr ogof, maent ar eu ffordd i ‘Siambr y Crochan’ lle mae digwyddiadau annaearol ar fin dechrau.

Yn y rhan yno o’r ogof gwelwch penglogau dynol ym mhobman, gyda chorynnod, llygod gwyllt ac hefyd yr ysgrechian sydd yn dynodi eich bod mewn arall fyd, ac yno mae eich dychymyg brawychus yn ddisymwth dod yn realrwydd!

Skeleton like creatures offer you sweets for your onward journey in to the cave – but will you be brave enough to take them?

The Cauldron waterfalls hide hideous half eaten mortal remains, while the witches look on grinning, and screaming hideously!

As you finally approach Bridge Chamber a cold damp eerie mist descends, and the screams of the ghouls indicate you are in the land of the ‘undead’.

Only seeing is believing, as the mist finally reveals even more horrors!


Mae ysgerbydau fath o greaduriaid yn cynnig melysion i chi ar eich taith ymlaen trwy’r ogof – a byddwch digon dewr yw derbyn?

Mae ‘Rhaeadrau’r Crochan’ yn cuddio gweddillion marwol hyll sydd wedi hanner eu bwyta, mae’r gwrachod yn edrych ymlaen a gwenu gan ysgrechian yn erchyll!

Tuag at diwedd eich taith wrth agosáu at ‘Siambr y Bont’, bydd niwl llaith oer, ac annaearol yn disgyn gyda ellyll yn ysgrechian, gan ddangos eich bod yn wlad y di-farw.

Gweld yw credu wrth weld y niwl yn datguddio ragor o ddychryniadau.

This is one experience you will never forget, however hard you try !!!!!!!!!!!!!!!!
Dyma profiad anghofiwch byth, pa faint bynnag mentrwch !!!!!!


Young children may find this event frightening, as will others of a nervous disposition ....

Should you not have the courage to visit our ‘underworld Halloween’ you can just retrace your steps, and miss out this section of the cave.
WARNING


Maen bosib i plant bach fod yn ofnus wrth weld y digwyddiadau, hefyd pobl sydd ag anian ofnus ....

Os ydych yn brin o ddewrder i ymweld â ‘Calan Gaeaf tanddaearol’, fe allwch gamu’n ôl a gadel y rhan yma o’r ogof.
RHYBIDD
... but will you always wonder what you have missed!
.... ond byddwch wastad yn tybed beth oeddwn wedi colli!